Co se povedlo

Myslím, že toho není málo, co se za dobu mého starostování podařilo. Ovšem sám starosta by nikdy nic nedokázal, pokud by kolem sebe neměl tým šikovných lidí. Proto chci velmi nahlas poděkovat všem, kdo se na projektech uvedených níže podíleli.

Budete-li mít dotaz k některému projektu, neváhejte mne kontaktovat, rád poradím.

Stavební a investorské projekty

V období 2014–2021 se podařily realizovat stavby, které budou sloužit nejen nám, ale i následujícím generacím. Na mysli mám především novou
hasičskou zbrojnici, která se stala další dominantou centra obce, nové fotbalové kabiny, rekonstrukci školy, nově vybudovaná sportoviště jako např. multifunkční hřiště, workout hřiště, zrekonstruovali jsme tělocvičnu a dopravní hřiště, které jsme rozšířili o pumptrac. Ale také skoro 2 km chodníků (kolem zámku, Famílie, Zejdova ulička, v parku ve směru od hasičky k fotbalovému hřišti, k poště i dětskému hřišti…).

Kompletně jsme zrekonstruovali prostor Pošty a zvládli jsme i přechod z České pošty na Poštu Partner. V Těšanech se mimo jiné vybudovalo nové veřejné osvětlení v ulici směrem na Šaratice a také zmiňme zpevněné plochy a parkovací místa u hasičky a v Zejdově uličce či vydláždění frekventované cesty od parketu u tělocvičny kolem oranžového hřiště.

Stavební projekty & sport

Velmi rádi jsme podpořili stavby, které jsou využívané pro sportovní či kulturní vyžití všech generací. Mezi prvními projekty bylo vybudování dopadové plochy u dětského hřiště v parku u srubu. V roce 2016 jsme realizovali výstavbu multifunkčního „oranžového“ hřiště a také výstavbu fitness prvků. U každého z hřišť jsme
se snažili vyřešit nejen samotné sportoviště, ale i okolní plochy (lavičky, koše…), popř. přístupový (čipový) systém. Na přelomu let 2017–2018 bylo rekonstruované Rodinné centrum Na myšáku. V dalších letech jsme dokončili výstavbu nových fotbalových kabin, zrekonstruovali tělocvičnu, dopravní hřiště, realizovali výstavbu pumptruckového hřiště..

Podpora sportu v obci

Po dlouhých letech, kdy sportovní organizace dostávaly částku určenou k podpoře sportu přidělenou paušálně, jsme v roce 2015 změnili způsob určení výše příspěvku organizacím sportovního charakteru. V novém systému je důraz kladen na podporu dětí, a to především těch těšanských a těch, které chodí do Těšan do školy. Zohledňujeme také aktivitu jednotlivých spolků a počet hodin strávených v prostorách tělocvičny, jakožto majetku obce.

Celkově jsme zvýšili příspěvky většině spolků a systém má jasná pravidla a řád. Odměnou nám může být také to, že v Těšanech je aktivita spolků na velmi vysoké úrovni. Podporu spolkům poskytujeme nejen finančně, ale i propagací, zkvalitněním zázemí či pořízením majetku (např. bezplatné pořízení staršího automobilu VW Transportér využívaného SDH Těšany).

Organizace kulturních a společenských akcí

Podpora kulturního vyžití v obci

Nejen sportovní akce, ale i akce kulturní mají v naší obci významné místo. Především hody, ať už Barnabášské nebo babské se řadí mezi ty nejvyhledávanější. S babskými hody se pojí také Národopisné slavnosti, které se podařilo během posledních let rozšířit a zatraktivnit. Ač stále pevně stojí na svých základech a udržují si svůj charakter, tak programově se vyvíjí směrem k možnostem většího vyžití pro celou rodinu. Mimo každoroční ukázku historických řemesel, vystoupení folklorních souborů, výstavu historických vozidel a kol byl za poslední léta program doplněný o soutěž Těšanský koláč, o lanové centrum
v parku… Je velmi potěšující, že se podařilo obnovit soubor Lušňáček, který je již stálicí slavností na velkém podiu před tělocvičnou.

Také se nám podařilo do Těšan zajistit letní kino. Díky tomu můžeme pouštět filmy celovečerní, ale i filmy z archivu obce.
Ve spolupráci s kulturní komisí pořádáme akce i pro ty dříve narozené. Každoroční setkání seniorů jsme doplnili pravidelným zájezdem, kde navštěvujeme
zámky, hrady, zajímavé provozy (sklárna, pivovar) atd. Bez omezení věkové hranice jsou organizovány zájezdy do divadel (Praha – Maryša, Boleradice…)