Skládkařské pohádky

Stále se intenzivně věnuji odpadovému hospodářství.
Nyní coby známá postava v oblíbeném večerníčku…