Chodníky komunikace – liniové stavby

Zp. 12-2017

Děláme Těšany bezpečnější!!

Jistě jste si všimli, že v poslední době vzniklo v Těšanech mnoho nových aktivních i pasivních prvků, které nám pomáhají zvýšit bezpečnost provozu v obci. Ať už jsou to zpomalovací retardéry ve Familiích, instalovaná zrcadla v nepřehledných zatáčkách, místa pro přecházení či nově radar u bytového domu, tak záměrem je vždy to, aby byl provoz v Těšanech bezpečnější.


Zp. 05-2018

Chodníky v parku

Během května byly opraveny poslední dva chodníky v parku, které byly v nevyhovujícím stavu. Jejich poškozený asfaltový povrch byl nahrazený zámkovou dlažbou.


Zp. 09- 2019

Dovolte, abych vás informoval k dalšímu dění v obci. Byl dokončený projekt rekonstrukce silnice Za Konírnou. O této investici se mluvilo již více než deset let, a proto jsem rád, že jsme mohli jednu z posledních nevyhovujících komunikací opravit do takového stavu, aby nenarušovala celkový ráz naší pěkné obce.