Květinový den v Těšanech

06-2017

V rámci Českého dne proti rakovině byl také v Těšanech opět po roce uspořádaný “květinový den”. Stejně jako minulý rok si mnoho z občanů našlo čas a chuť podpořit dobrou věc a přišlo si zakoupit žlutý kvítek měsíčku lékařského.

V České republice byla sbírka uspořádaná již po dvacáté prvé a letošní ročník se zaměřil na prevenci nádorových onemocnění hlavy a krku. I když minimální cena za květinku je celorepublikově daná 20,- Kč, většina těch, kteří si kvítek měsíčku lékařského přišli zakoupit, přispěla několikanásobně vyšší částkou k boji proti rakovině.
Velká omluva patří všem dětem, které se těšily na skákací hrad. Bohužel technické problémy dodavatele hradu způsobily to, že hrad za námi, i přes veškerou snahu, nedorazil. Děti alespoň nakreslily krásné květinky poblíž těšanské kovárny a mohly si odnést drobné dárečky. V Těšanech bylo prodáno 157 květinek a celková částka vybraná v Těšanech byla krásných 5 680,- Kč. Děkujeme za podporu. Také v příštím roce nás v Těšanech můžete s květinkou potkat.

06-2016

V rámci Českého dne proti rakovině byl také v Těšanech poprvé „květinový den”. Jsme rádi, že si mnoho z občanů našlo čas a chuť podpořit dobrou věc. V České republice byla sbírka uspořádaná již po dvacáté a letošní ročník se zaměřil na rakovinu prsu žen a mužů. I když minimální cena za květinku je celorepublikově daná 20,- Kč, část těch, kteří si kvítek měsíčku lékařského přišli zakoupit přispěla několikanásobně vyšší částkou k boji proti rakovině. Děti se „vyřádily” na skákacím hradu a zapojily se do kreslení květin křídou poblíž kovárny. V Těšanech bylo prodáno 142 květinek a celková částka vybraná v Těšanech byla krásných 4925,- Kč. Děkujeme za podporu. Také v příštím roce nás v Těšanech můžete s květinkou potkat.