Rekonstrukce budovy školy

Almanach školy 2020

Když se řekne Základní škola v Těšanech, vybavím si především budovu, která je zasazená do krásného prostředí parku v centru obce. Ač jsem v Těšanech nevyrostl a do školy zde nechodil, mám k těšanské škole silný vztah. Nejen proto, že jsem sem vodil od útlého věku moji dceru Aničku, ale také proto, že jsem z pozice starosty obce věnoval mnoho energie tomu, aby se Základní škola v Těšanech mohla svým zázemím a podmínkami řadit mezi nejkvalitnější v regionu. Věřím, že mnoho se za dosavadních 6 let mého působení v čele obce povedlo, a to především díky spolupráci s celým kolektivem školy v čele s paní ředitelkou Mgr. Ladou Hrabcovou. Naše škola za tu dobu dostala nejen nový kabát v podobě fasády, ale byla provedena i kompletní rekonstrukce interiéru budovy, díky které mají žáci možnost učit se v prostorách odpovídajících současným trendům. V posledním roce a půl se také podařila zdárně dokončit rozsáhlá rekonstrukce školní tělocvičny. Věřím, že i ta se stane chloubou naší obce, ale především místem, kde studenti budou rádi pod vedením učitelů rozvíjet své pohybové schopnosti.
Je ještě mnoho plánů, které s paní ředitelkou konzultujeme, diskutujeme či rozvíjíme, a já pevně doufám, že se alespoň část z nich podaří v blízké době realizovat. Myslím si totiž, že vzdělání je jedním z pilířů spokojeného a úspěšného života, a já bych byl velmi rád, pokud si žáci ZŠ Těšany jednou vzpomenou na naši školu jako na tu, kde jim vzdělání bylo dopřáno vrchovatě.


 

Zp. 09-2018

Během prázdnin se podařila udělat na velké části budovy ZŠ a MŠ Těšany nová fasáda. Tento projekt zahrnuje kromě nové fasády také zateplení, výměnu rýn a svodů, oken v suterénu a další související práce. Společnost Hrušecká stavební, spol. s.r.o. zvládla práce ve smluveném termínu a myslím, že se projekt opravy fasády velmi
povedl. Náklady na akci jsou přibližně 2,7 mil Kč s DPH.


(Volby, zp. 09-2018)

ZŠ a MŠ Těšany

Samostatnou kapitolou byly investice do budovy ZŠ a MŠ Těšany. V roce 2015–2017 se každým rokem v budově ZŠ Těšany kompletně zrekonstruovala elektroinstalace na jednom celém patře. S elektroinstalací souvisí také opravy zednického charakteru, výmalba či výměna některých oken či světlíků. V roce letošním
jsme si vzali ještě mnohem větší sousto a opravili jsme značnou část fasády na hlavní budově školy. Mimo uvedené se v období vyměnilo celé zařízení kotelny v budově MŠ.

Investice do těchto projektů se pohybovaly okolo pěti milionů korun. Dále bych zmínil zavedení čipového systému pro vstup do budov, zakoupení nového nábytku do tříd druhého stupně, průběžnou obnovu vybavení… U všech těchto projektů byla velkou oporou paní ředitelka ZŠ a MŠ Těšany Mgr. Lada Hrabcová a další zaměstnanci školy.


Zp. 09-2019

(ŽŠ)

Vážení rodiče,
stojíme na začátku nového školního roku, pro který jsme připravili některé změny oproti minulým letům. Podstatnou úpravou je prodloužení provozní doby v mateřské škole a školní družině do 16,30 hod. Umožní nám to změna financování regionálního školství, které již nebude určováno podle normativu na žáka, ale zjednodušeně řečeno na délku provozu. Doufejme, že se v praxi osvědčí a „nepodlehne“ dalším změnám. Koncem června jsme začali pracovat na vybudování dvou nových odborných učeben. Zastaralé vybavení PC učebny již dlouhodobě neodpovídalo moderním požadavkům, což nás přivedlo na myšlenku přestavět kabinet a třídu na dvě učebny vzájemně propojené. Z jedné zůstane třída pro informatiku a z druhé jazyková učebna. V nejbližších dnech bude podána žádost o dotaci ve výši necelých
900 tisíc korun. Věřím, že se podaří v průběhu roku učebny vybudovat. Závěrem bych popřála všem žákům úspěšný start do nového roku, rodičům přeji radost ze svých dětí a svým kolegům mnoho elánu do další práce.

Mgr. Lada Hrabcová
ředitelka školy


Zp. 06-2020

(ZŠ)

Vážení rodiče,
ráda bych Vám poděkovala za spolupráci a vstřícnost při překonání, pro nás všechny, neočekávané a nestandartní situace. Jsou to více jak dva měsíce ode dne, kdy jsem se rozhodovala o uzavření mateřské školy a rozesílala SMS zaměstnancům školy, aby zůstali doma a vyčkali, co bude dál. Všechno jakoby ztuhlo a zůstalo stát na místě. Děti zůstaly doma. Vypla jsem zvonění. Zdálo by se, že ve škole nastává ticho. Opak je pravdou. Je to podobné jako mraveniště v lese. Vidíte-li ho z dálky,
vypadá jako nehybná hromada. Přijdete-li blíže, vidíte čilý ruch nehledě k tomu, co probíhá pod povrchem. Uvnitř školy se zahájila rekonstrukce odpadů, rozvodu vody, podlah a krytů topení. Nejdříve jen ve 2 třídách, následně v celé polovině. Nevěřila bych, jak rychle je možné přesunout polovinu zařízení tříd a kabinetů na druhou část budovy a zpět. Nešlo by to bez lidí. Kdo mohl, ten přišel. Poděkování patří panu školníkovi a uklízečkám. Velkou část práce odvedly také paní kuchařky,
uklízečky ze školky, učitelé a asistenti. Učitelé navíc procházeli několikahodinovým školením na práci v Classroomu a spouštěli práci online. Snažili se zadávat učivo tak, aby jej děti zvládly. Následně přidali i práci přes Meet nebo Skype. Byli nuceni opustit běžný „stereotyp“ a hledat nové možnosti, jak učit, vyhledávali na internetu apod. Zároveň jsme měli online sezení – supervizi v MŠ i ZŠ. Bylo příjemné vidět své kolegy z domácího prostředí. Takto probíhaly i všechny porady. Jsem si vědoma, že pro vás rodiče nebyla situace také jednoduchá: skloubit dohled nad učením, chodem domácnosti a mnohdy i vlastní prací z domova. Děkuji vám za pochopení a trpělivost. Co mě koronavirové omezení naučilo je, že má-li se člověk o koho opřít, zvládne cokoliv. Já se mohu ve škole opřít o lidi kolem sebe a říct: „Společně jsme to zvládli.“ Vším tím shonem byla do pozadí zasunuta pro nás příjemná událost, a to dokončená přestavba počítačové učebny. Nově vznikly dvě vzájemně propojené
třídy, v nichž je jedna jazyková a druhá počítačová. Nutnost výměny PC jsme řešili již dlouhou dobu. Stále nás trápila otázka vysoké pořizovací ceny vůči jejímu praktickému využití. Přišli jsme s nápadem vytvořit místo, kde bude možné, kromě běžné výuky informatiky a jazyků, umožnit pedagogům kombinovat skupinovou práci v jedné místnosti a individuální na PC. Celková částka za modernizaci je 1 124 582,72 Kč a bude čerpána z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Zásluhu na této akci má zřizovatel, který předfinancoval celou částku v průběhu roku 2019–2020. Jsem ráda za podporu obce, protože na podzim oslavíme 70. výročí založení školy a budeme se moci „pochlubit“ nejen novými učebnami a prostory školy, ale i novou tělocvičnou.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Těšany přeji klid a pevné zdraví
Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy