Systém třídění odpadu v Těšanech

Zp. 03-2017

Jak správně třídit

Je tomu už více než rok, co jsme do domácností v Těšanech zavedli systém třídění odpadu. Několikrát jsme informovali o všem, co je u třídění důležité, přesto si dovolíme znovu shrnout vše, co má vliv na třídění a také na výši slevy na poplatku za odpady. Je důležité říct, že výše slevy na poplatcích jistě není to nejdůležitější. Třídění má velký ekologický rozměr a také vliv na další generace, jak se budou chovat k přírodě v příštích letech. Výše slevy však může být jedním z motivačních prvků systému.

K dosažení slevy na poplatku za odvoz odpadů stačí dodržovat jednoduchá pravidla:

Přistavujte popelnice až jsou plné nebo téměř plné. Je zbytečné platit za svoz vzduchu.
Za každou popelnici platíme, jako by byla plná, proto přistavujte pouze
naplněné nádoby a potom budou náklady na svoz odpadu Vaší domácnosti nižší, než pokud budete mít neustále popelnici přistavenou k vývozu.

Vytřiďte ze směsného odpadu plast, papír, sklo a bioodpad.
Potom je směsného odpadu mnohem méně a poměr mezi směsným a dalšími odpady, který má vliv na velikost slevy, je optimálnější. Díky čárovým kódům na každé nádobě známe poměr mezi jednotlivými druhy i množství svážené odpadu od Vašeho domu.

Předcházejte vzniku odpadu (např. používáním jedné nákupní tašky, nenechte plnit schránky zbytečnými letáky apod.).
Maximální úleva je možná cca v rozmezí 900–1500 litrů celkového množství odpadu na jednoho člena domácnosti, kde podíl tříděného odpadu na celkovém odpadu je v rozmezí 60–80 %.

Je nutné mít vyplněný odpadový dotazník, kde uvedete, co jak třídíte a jak předcházíte vzniku odpadu.
Potom máte možnost získání bonusu za předcházení vzniku odpadu.

Neplaťte za vzduch!
Za výsyp každé nádoby se platí, jako by byla plná!


Odpadové hospodářství

Od roku 2015 v obci funguje systém třídění odpadu, kdy všechny domácnosti, které zažádaly, obdržely nádoby na třídění plastu a papíru. Jedná se o cca 90 % domácností. Efektivita třídění jednotlivých domácností je vyhodnocována na základě systému čárových kódů umístěných na všech nádobách. Všechny domácnosti,
které se do třídění zapojily, obdržely také slevu na poplatku za svoz odpadu.

Dále byla v obci vybudovaná sběrná místa s kontejnery na plast a papír a rozšířili jsme otevírací dobu sběrného dvora, kde je možné třídit mimo výše uvedené také oděvy, nebezpečný odpad atd. Tato zásadní změna v odpadovém hospodářství vedla nejen k ekologickému chování občanů, ale také k ekonomickým úsporám, viz. graf. Za odpadový systém jsme obdrželi cenu veřejnosti v soutěži „Chytrá radnice“.


Zp. 12-2017

Chytrá radnice – Těšany byly oceněny v celostátní soutěži!!

Obec Těšany se s projektem třídění odpadu přihlásila do celostátní soutěže Chytrá radnice. V soutěži představily města a obce moderní chytrá technologická řešení, která v oblasti veřejné správy a samosprávy využívají. Přihlášené projekty byly hodnoceny v kategoriích Životní prostředí, Individuální doprava, Veřejná doprava, Energetika, e-Úřad a dále byla udělena Cena veřejnosti. Tuto cenu obdržel účastník, který dostal od hlasujících nejvíce hlasů. Právě naše obec získala ze všech přihlášených 64 projektů za projekt třídění odpadu a motivační systém s tímto související nejvíce hlasů. Na základě udělení ceny si Těšany, mimo jiných médií, všimla Česká televize a zmínila projekt třídění odpadu v pořadu Události v regionech vysílaného 3. listopadu.


Informační brožura ke stažení…

Třídění odpadu v Těšanech-2017