Tříkrálovská sbírka

Každoročně probíhá v obci také Tříkrálová sbírka. Např. ve Zpravodaji v roce 2019 jsme uvedli následující:

V sobotu 5. 1. 2019 proběhla v naší obci tříkrálová sbírka. Dovolte mi malé ohlédnutí a rekapitulaci. Jedenáctým rokem jsme opět překonali náš rekord a to částkou 40338 Kč. Jsem hrdá na všechny občany, kteří se s námi do této akce zapojili vlastními dary. Také si vážím lidí, kteří se aktivně zapojili a udělali si čas, aby s dětmi obešli vesnici. I letos jsme sestavili devět skupinek s vedoucími. Jmenovitě Jiří Kučerka, Aleš Přibyl, Jan Pokorný, Lucie Langášková, Eliška Petulová, Lucie Turková, Libuše Straková, Jan Přibyl ml. a Filip Kusý. Když vzpomenu děti, které koledují, je to dohromady dvacet sedm dětí, které tímto způsobem pomáhají. Věkové rozmezení se pohybuje od tří let až po patnáctileté. O občerstvení se nám postarala paní Renata Přibylová a pokladny s panem starostou rozpečetila a úředně zapsala a finance poslala paní Mgr. Danuta Koné Król. Velké díky také patří jednotě Orel, která nám již třetím rokem poskytla potřebné zázemí. Všem Vám, dárcům, patří rovněž obrovský DÍK.