Výstavba hasičské zbrojnice

Zp. 03- 2018

Slavnostní otevření… sobota 28. 4. 2018, od 14 hod.


Zp. 06-2018

Byla dokončena stavba hasičské zbrojnice v centru obce a také stavba zpevněných ploch v okolí hasičské zbrojnice. Dodatkem č. 2 byla navýšena cena za zhotovení pro firmu VS-build, s.r.o na konečných 9.792.808,- Kč. Náklady na stavbu s projekční činností, výběrovým řízením, hodinami a výtahem na hadice, které byly dodány mimo stavbu a další dosáhly na hodnotu 10,9 mil Kč. Zpevněné plochy, na nichž bylo vybudováno 13 parkovacích stání pro potřeby SDH i obce, byly vybudovány za dalších 1,7 mil. Kč. Hasička byla předaná do užívání sboru dobrovolných hasičů 28. dubna, kdy proběhlo slavnostní otevření za hojné účasti veřejnosti. Více informací k tomuto projektu připojuji v samostatném článku. Musím zdůraznit, že oceňuji přínos Jany Štelclové při výstavbě hasičské zbrojnice, která nejen jako zastupitelka obce Těšany, ale také jako jednatelka SDH spolupracovala a konzultovala se mnou celý projekt v průběhu stavby. Dále bych chtěl poděkovat i všem dalším, především z řad hasičů, kteří se stavbou a věcmi souvisejícími pomohli.


Zp. 05-2018

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE V TĚŠANECH

Dne 28. 4. 2018 byla v Těšanech za účasti veřejnosti slavnostně otevřená nová hasičská zbrojnice. Velmi nás potěšil zájem občanů a troufáme si odhadovat, že na hasičku se přišlo podívat okolo 400 návštěvníků, pro které bylo zajištěno občerstvení a celé odpoledne jim zpříjemnila cimbálová muzika Donava.

Hasička je umístěná v centru obce a výběr místa byl prověřený územní studií zpracovanou Ing. Janou Kaštánkovou. Stavba se nachází poblíž barokní kovárny, zámku a prvorepublikové vily, proto byl požadavek na architektonické řešení velkou výzvou, se kterou se Ing. Tomáš Vymětal, dle názoru odborné i laické veřejnosti, vypořádal
velmi dobře. V budově je vyprojektovaná velká garáž pro dvě zásahová vozidla JSDH, učebna, místnost denní pohotovosti, kuchyňka, toalety, šatna pro hasiče se sociálním zázemím a také kancelář velitele výjezdové jednotky. Originálním prvkem stavby je ocelová fasáda z cortenového plechu, tedy plechu, který během dvou až pěti let řízeně koroduje. Koroze neprostoupí celý plech, zůstává jen na povrchu a v kombinaci s bílými materiály či se sklem působí tato fasáda velice zajímavě. Jedním ze znaků „rezavé“ fasády je schopnost splývat s okolím a nenarušovat ráz tradiční zástavby. Záměrem autora projektu nebylo napodobovat stavby v okolí hasičky staré několik století, ač hasička obsahuje prvky evokující kovárnu sídlící poblíž (bílé štíty, kovová fasáda), ale vytvořit stavbu, která nese stopy současné architektury a zároveň bude vhodně doplňovat současné dominanty centra obce. Dále bylo upraveno prostranství v okolí hasičky. V centru dříve tyto prostory sloužily z části jako parkoviště, nejen pro osobní automobily, ale také jako odstavná plocha pro kamiony, návěsy, autobusy. Po dostavbě hasičky byla plocha „nádvoří“ vydlážděna, tak aby mohla sloužit nejen k parkování, ale také pro další akce v obci např. farmářské trhy. Nově byly upraveny i travnaté záhony. Cena za samotnou stavbu byla 9,8 mil. Kč. Z velké části byly náklady na stavbu hrazeny z dotací. Ministerstvo vnitra v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí podpořilo stavbu částkou ve výši 3,87 mil. Kč. Dále Jihomoravský kraj přispěl částkou 2,98 mil. Kč. Celkové náklady včetně projektové činnosti, nákladů na výběrové řízení, technický dozor, ale také za další vybavení v hasičce (výtah na hadice, hodiny…) dosáhly hodnoty 10,9 mil Kč s DPH. Náklady na okolní plochy se pohybují okolo 1,7 mil. Kč.


Zp. 06-2019

Umístění stavby hasičky v soutěži Stavba JMK 2018

Naše nová hasička se v soutěži Stavba JMK 2018 umístila na skvělém třetím místě. Stavba byla hodnocena v kategorii Stavby občanské vybavenosti. Na prvním místě v této kategorii se umístily současně dvě stavby a to Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně – Žabovřeskách a Bowling Brno – areál Brno Židenice. Na druhém místě skončila Přístavba ZŠ Ratíškovice.

Velmi mě potěšil mail od pana Ing. Martina Ivana, který projížděl Těšany a zaujala jej naše hasička. Každá taková reakce člověka nabije energií do další práce.

Dobrý den, pane starosto,
před časem jsem projížděl vaší obcí a byl jsem opravdu v němém úžasu nad vaší novou hasičskou zbrojnicí. Myslím, že se Vám všem zúčastněným velmi povedla. Byl jsem tak nadšený, že jsem se i na chvíli zastavil a musel jsem si to projít a profesně prohlídnout :-). Jen škoda, že jsem se nedostal dovnitř :-). Zaujala mě zajímavě řešená fasáda z plechu a rád bych se zeptal na nějaké technické info o použitém materiálu. Předem děkuji za Vaši reakci. Ing. Martin Ivan, autorizovaný inženýr


Zp. 09-2018

Zlatá cihla
Velmi si cením toho, že stavba nové hasičky již obdržela první uznání odborné veřejnosti a to ocenění „Zlatá cihla“, které bylo uděleno v rámci soutěže Vesnice roku. Nejvíce mne však těší, že stavba se, dle reakcí, se kterými se potkávám, líbí především vám, občanům Těšan.

 

 

 

 

 


Zp. 06-2020

Časopis Obec a finance si mezi dobré příklady výstavby v obcích po roce devadesát vybral také naši hasičku…“Budova
svou úměrnou velikostí, jednoduchostí a střízlivostí má prostý půvab a je příkladem moderní architektury venkova“