[efb_feed fanpage_id=”zborovskym” type=”page” skin_id=”1177″ words_limit=”25″ links_new_tab=”1″]

Miroslav Zborovský - poslanec za JMK
Miroslav Zborovský - poslanec za JMK3 days ago
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
👉Dnes se v Poslanecké sněmovně projednával Sněmovní tisk č. 633 - první čtení vládního návrhu novely zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, u kterého jsem zpravodajem💰.
Jedná se o novelu zákona, kdy dochází k dílčím změnám ve vymezení působnosti vybraných cenových orgánů spočívajících zejména v odstranění duplicitních pravomocí k výkonu cenových kontrol.

Navrhovaná právní úprava je založena na následujících hlavních principech:

1. Odstranění případů překrývající se působnosti jednotlivých cenových orgánů k výkonu cenových kontrol

2. Zpřesnění ve vymezení působnosti u jednotlivých cenových orgánů vyplývajících ze stávajícího zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

3. Změna právní formy regulačního aktu a sjednocení pravidel pro jeho vydání

4. Úprava pravidel pro ukládání pokut za účelem zabránění nedůvodné diskriminace kvůli chybné textaci zákona

5. Navýšení horní hranice pokuty u přestupku spočívajícího v řádném nevedení cenové evidence u zboží podléhajícího cenové regulaci

6. Úprava stávajících pravidel pro označování nepotravinářských výrobků při jejich prodeji měrnou cenou

7. Úprava ve vymezení příslušnosti správních orgánů k vymáhání pokut uložených za přestupky podle zákona o cenách

8. Legislativní opravy nedostatků zákona o cenách, vytvořených předcházejícími neúplnými novelami

Novela nemá finanční dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty
Miroslav Zborovský - poslanec za JMK
Miroslav Zborovský - poslanec za JMK4 days ago
☑️ 2. týden půstu
Nedávno jsem dostal čočku za svůj nákup, ale vůbec se nezlobím. Naopak! 😅 Jsem v kontaktu s kondiční trenérkou a budu si dávat víc pozor 👍

Čas od času mám ale chutě, tak to řeším jednou osvědčenou dobrotou 🥰 Máte taky nějaké jídlo, kterého byste se jen tak nevzdali? 🤔
Miroslav Zborovský - poslanec za JMK
Miroslav Zborovský - poslanec za JMK
Miroslav Zborovský - poslanec za JMK4 days ago
Dnes jsem hlasováním podpořil návrh zákona, který srovnává práva stejnopohlavních párů s právy heterosexuálch párů, ale název Manželství ponechává svazku muže a ženy.

Tento návrh také připouští možnost přiosvojení dětí druhého z partnerů.